Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ Lifebox (gọi tắt là ‘dịch vụ’) do Viettel cung cấp, Khách hàng được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘điều khoản dịch vụ’). Các tính năng hoặc ứng dụng của Lifebox cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này. Khách hàng có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây. Viettel có quyền cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Lifebox. Viettel đề xuất Khách hàng nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới Khách hàng. Khách hàng cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Lifebox.


Điều khoản về tài khoản người sử dụng

1. Khách hàng phải cung cấp đầy đủ tên họ, số điện thoại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của Viettel.

2. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, tài liệu và các liên kết website (links) mà Khách hàng đưa lên tài khoản Lifebox của Khách hàng.

3. Không sử dụng Lifebox cho bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật hay phát tán các mã độc, virus. 4. Bất kỳ điều gì vi phạm điều khoản sử dụng đồng nghĩa với việc Viettel có quyền (a) hủy toàn bộ dịch vụ đang cung cấp cho Khách hàng hoặc (b) tự động xóa các nội dung vi phạm mà không cần thông báo.


Sở hữu trí tuệ nội dung của khách hàng và quy định về bảo mật thông tin

1. Viettel không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các nội dung Khách hàng tải lên Lifebox. Tất cả các dữ liệu Khách hàng đưa lên website của Khách hàng (thông qua Lifebox) đều là quyền sở hữu của riêng Khách hàng. Khách hàng có thể xóa bỏ dữ liệu đã tải bất kỳ lúc nào cũng như hủy bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Khách hàng xóa toàn bộ nội dung Khách hàng đang lưu trữ tại Lifebox.

2. Viettel sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của Khách hàng cho đối tác thứ ba. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ dữ liệu hay thông tin nào Khách hàng cung cấp cho Viettel mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian Viettel nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi Viettel nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của Viettel; (c) hoặc thông tin của Khách hàng Viettel nhận được từ hơn một người hoặc (d) Viettel bị yêu cầu bởi luật pháp.